Je skutečně zajímavé, jaké vášně až mozková zatmění může u údajných liberálů v údajně demokratické společnosti vyvolat kandidatura jednoho celkem neznámého pravicového konzervativce do celkem nevýznamné nepolitické funkce.

Pokud bych vzal za bernou minci to, co o „kontroverzním“ novináři Michalu Semínovi takřka unisono tvrdí právě levicovými liberály ovládaná média, pravděpodobně bych si o něj váhal i jen opřít své staré kolo. A případnou petici žádající jeho listopadové upálení na Letné, bych rozhořčeně podepsal hned po Svěrákovi. Jelikož mne ale dlouhá a trpká zkušenost naučila, že důvěryhodnost současných liberálně demokratických médií je zhruba na stejné úrovni, jako byla důvěryhodnost komunistického Rudého práva v roce 1988, s tvorbou vlastního názoru jsem  raději nespěchal.

Mediální obraz pana Semína určený veřejnosti vypadá přibližně takto: Do rady ČTK chce za účelem likvidace veřejnoprávních médií, české demokracie a Evropské unie proniknout pravicový nacionalista, fašizující antisemita, náboženský fanatik a blbeček věřící na chemtrails.

Velice originální přístup zvolila jako vždy ČT, která „kontroverznímu antisemitovi“ věnovala poměrně hodně vysílacího času a jeho nevhodný morální profil tam pro diváka hodnotil asi úplně každý z redakčního whitelistu. Jediný, kdo nedostal vůbec žádný prostor, byl samotný antisemita Semín. On sám to v narážce na svůj údajný antisemitismus, což je hlavní bod mediální obžaloby, vtipně okomentoval jako veřejnoprávní šíření „antisemínismu“.

Nu, nevím, jak vy či pokrokoví redaktoři pokrokových médií, ale já bych rozhodně uvítal, kdyby mi média místo kýblů špíny vylévaných jako přes kopírák, raději tohoto „kontroverzního“ kandidáta představila osobně. Dát mi tu důvěru, že můj mozek je schopen funkce a proto jsem mocen si vytvořit na Semína nějaký vlastní názor. Na základě toho, co bude ten nácek říkat a jaký dojem na mne udělá. Abych se nemusel spoléhat pouze na to, co mi o panu Semínovi řekne někdo, kdo ho bez jakýchkoliv důkazů označuje za ekvivalent osvětimského esesáka.

Pokud jsem dobře gůglil, tak tuto možnost mi nabídl pouze týdeník Týden a pochopitelně „dezinformační“ weby. Jinde pan Semín možnost veřejně se vyjádřit ke svému obvinění z „antisemitismu“ nedostal.

Respekt, který ho natřel velice pěkně na hnědo? Nic. Aktuálně? Nic. Jejich DVTV se Smetana, kam zvou prakticky každého, kdo má do zadku díru a kam speciálně pozvali například šmidlala Šporcla, aby na Reinharda H. Semína trochu ublinknul? Velký kulový. Český rozhlas? Opět pouze o zlém antisemitovi bez zlého antisemity. Prostě to, co si myslí, co říká, jak se obhajuje a jak působí přímo Semín in natura, by podle těch, co ho zasypávají hromadou hnoje asi nikoho nezajímalo.

„Je to antisemita, říkali to v televízi mámo a fertig.“

Hamáček považuje zvolení Semína, o kterém do teďka a tím jsem si jist, nikdy neslyšel, za důvod k vypovězení koaliční smlouvy. Stačí mu vědět, že ho nominovala SPD a nelíbí se panu Takáčovi a tím je jasné, že je to fašista.

Protože každý nominant SPD, navržený kamkoliv, je automaticky nepřijatelný fašista. Pokud by SPD nominovala do rady ČTK Ježíše, byl by pravděpodobně také označen za antisemitu a konspirátora. Antisemita proto, že měl rovněž teologický problém s judaismem. A konspirátor proto, že hlásal existenci království, kde se chudí budou mít lépe, než bohatí.

A proč se tedy ve skutečnosti všichni dobroseři, eurohujeři a „liberálové“ vlastně tak vyvracejí, když slyší jméno Semín? Stručně vzato pouze proto, že Semín není ani dobroser, ani eurohujer, ani liberál. Proto, že se veřejně nezapřísahal pomočit Zemanův hrob. Proto, že se odmítá účastnit povinných každodenních dvou minut protiruské nenávisti. Proto, že na to, jakým způsobem mají fungovat veřejnoprávní média má diametrálně odlišný názor než oni. A také proto, že není aktivistou levicovým, ale pravicovým.

Kdyby Semín hlásal místo tradičních křesťanských hodnot uzákonění povinné homosexuality, znárodňování nebo dosažení nulových emisí metanu v procesu flatulence do roku 2030, už dávno by v té radě seděl.

Jako třeba paní Marksová, která do ní nedávno pronikla bez sebemenšího rozruchu. A pokud nikomu nevadila šílená marxistka, pak dost dobře nechápu, proč tak strašně vadí bigotní katolík. Asi by bylo dobře, kdyby tam vliv někoho, kdo věří, že peníze se množí dělením, vyvažoval někdo příčetný.

To jsou v kostce ty hlavní důvody, proč se pan Semín nesmí dostat do rady ČTK. Protože jeden „fašista“ (Žantovský) tam úplně stačí. Kam by levicoví liberálové přišli, kdyby se v jimi obšancovaných institucích klíčových pro propagandu a vymývání mozků začali objevovat osoby s diametrálně odlišnými názory nejen na jejich fungování. Volná soutěž myšlenek a idejí? Ano! Svoboda projevu? Ano! Ale liberální demokracii si, soudruzi, rozvracet nedáme!

Z mého pohledu má Michal Semín jediný problém, všechny ostatní jsou pouze jeho stíny – nemá klapoklidez. Tedy kladný poměr k lidově demokratickému zřízení. Za reálného socialismu vás tato věta v kádrovém profilu stavěla před celou řadu nejrůznějších existenčních problémů. V tomto punktu se zjevně moc nezměnilo – kdo moc nahlas pyskuje, dostane po pysku. V lidové i liberální demokracii.

Problém je ovšem v tom, že tohle pochopitelně napsat nemůžou: Semín do rady nesmí, protože s námi netancuje u našich kmenových totemů. Mám svou teorii o tom, jak to asi mohlo na hypotetické vzorové redakční radě být:

Takže co teda napíšem, klasiku? To nejde, nácka by nám asi vohnouti v jeho případě nesežrali. Hele, tady čtu, že před dvaceti lety prej někde jednou v nějaké teologické polemice kritizoval judaismus…To je vono! Napíšem, že je antisemita!

Jak to je ve skutečnosti s jeho „antisemitismem“ a „konspirátorstvím“ si každý, kdo má zájem, může snadno zjistit. Ale protože „antisemitismus“ je ta hlavní nálepka, kterou, až na výjimky, papouškují úplně všichni, co jsou líní si zjistit fakta, krátce se u něj zastavím.

Původ má v prohlášení Federace židovských obcí, v němž je ortodoxní katolík Semín nepřímo označen za „antijudaistu“ . Toto stanovisko ani samotný termín pan Semín v podstatě nerozporuje. Při jiné příležitosti zase označil židovský intelektuál a činovník Pražské židovské obce Leo Pavlát za antisemitský projekt Akce D.O.S.T., což je jedna ze Semínových starších občanských iniciativ. Ovšem podle jiného židovského intelektuála Benjamina Kurase na ní není antisemitského vůbec nic a kromě toho konstatuje: „Semín má s judaismem pouze teologický problém jako s náboženstvím…Pro funkci v ČTK je Semín mimořádně kvalifikovanou a morálně pevnou osobností.“  Vyberte si.

Nevím, jak vy, ale já nevidím ani tak antisemitu a konspirátora, jako především slušného, zásadového, bezúhonného, vzdělaného a inteligentního člověka, jehož jediným „problémem“ je to, že zastává jiné legitimní názory a zaujímá jiné legitimní postoje než jsou názory silně dominujících levicových liberálů.

Ani já, jako pravicový konzervativec a rovněž osoba postrádající klapoklidez rozhodně nesouhlasím se vším, co říká a píše Michal Semín, ale plně ctím jeho právo to říkat a psát. A stejně tak plně ctím jeho právo tyto názory a postoje zastávat v jakékoliv veřejné funkci. A jsem si více než jist, že právě ve veřejnoprávních médiích a jejich kontrolních orgánech, kypících v současnosti úchvatně jednostrannou ideologickou jednotou, je vyvažující zastoupení pravicově konzervativního názorového spektra jenž reprezentuje pan Semín potřeba jako sůl. Protože stejná práva přiznávám i šíleným marxistkám. A těch je v médiích i jejich kontrolních orgánech už víc než dost.

Článek o „antisemitovi“ zakončím s přímo židovskou poťouchlostí dalším výrokem Žida Kurase. Učinil ho sice již dávno a v jiné zmiňované souvislosti, ale myslím, že je velice dobře a univerzálně použitelný i dnes:

Semín je starokatolický bigot, pro něhož protižidovské výroky v Novém zákoně jsou slovem Božím a protikřesťanské výroky v Talmudu slovem ďáblovým. Bartoš je paranoik posedlý teorií americko-židovského globalistického spiknutí. Pavlát je hysterik, který křičí „antisemitismus“ , když slyší slovo „židle“.

Problém, s nímž se budou muset učit žít, je tento: V demokracii se tohle všechno smí. Beztrestně. Bohudík.

 

1,079 total views, 1 views today