Úřadů není, nikdy nebylo a nikdy nebude dost. Jedním z mechanismů, které jejich množení podporují, je instituce takzvaných trafik. Tedy sinekur, přidělovaných doživotně těm nejzasloužilejším eurosoudruhům. Trafiky mají mnoho podob a přidělují se za mimořádné zásluhy při budování eurosocialismu v případech, když některý eurosoudruh ztratí z nějakého důvodu přístup k veřejným ceckům.

Například, když jeho provařenost překročí kritický stupeň, vohnoutům se rozsvítí a už ho nikam nezvolí, to je klasický případ. A druhý nejčastější je, že dotyčnému vzornému a ideologicky pevnému straníkovi vyprší mandát v předchozí sinekuře a strana a vláda by odchodem již osvědčeného a léty prověřeného soudruha ze systému utrpěla jen těžko nahraditelnou ztrátu. Nemluvě o ztrátě, kterou to často znamená i pro jeho řídící orgány.

Tak přibližně tohle všechno mi prolétlo hlavou, když jsem na znovuzrozeném Hlasu Ameriky, dříve Českém rozhlasu, slyšel informaci o zřízení nové trafiky při ministerstvu zahraničí s názvem „Zvláštní zmocněnec pro odolnost a nové hrozby“ , kterou dostal přidělenou bývalý velvyslanec ČR při NATO, Jiří Šedivý.

Náplní jeho „práce“ bude především boj proti dezinformacím a vlivu cizích mocností. Vida. Někdo takový tady chyběl jako sůl. Dezinformace, kam se podíváš a o cizích mocnostech ani nemluvím. Konečně to někdo začne řešit.

Základem té odolnosti vytvářené panem Šedivým bude „nenechat se zblbnout…nepřijímat ty fámy, dezinformace a takzvané fejk ňůs….“ A dospěje se k ní „zvyšováním odolnosti společnosti…proti vnitřnímu rozkladu a posilováním vzájemné důvěry mezi občany…cesta je to dlouhá…vede přes vzdělání…a přes dobrou vládu….“ Doposud jsem poslouchal jen jedním uchem, tady jsem přidal i druhé, protože to začalo znít slibně. A vyplatilo se.

Následovalo totiž myšlenkové finále: „…Pokud máme politiky, kteří jsou vzorem, kterým věříme, věříme vládě, věříme státu…,“ tady byl pan zmocněnec přerušen reportérkou: „Takže to bude taková propaganda dovnitř?“

Propaganda to pochopitelně nebude. Budou to „strategie a koncepty a otužování…vedoucí ke konceptu Národní odolnosti, ke kterému dojdeme cestou „národního teambuildingu…“ Oj, to zní lákavě.

A proti čemu, že je nám třeba oné „národní odolnosti“? Správně, proti Rusku, Číně a klimatické změně. A taky proti silám, které se „snaží podkopat naše ukotvení…narušit naši evropsko-americkou jednotu…“ Zbytek rozhovoru se pak už nesl v klasickém duchu společného notování si obou zúčastněných jak hodné NATO nikoho neohrožuje a zlé Rusko ohrožuje všechny“.

No, já nevím. Mám neodbytný dojem, že uvědomělých kokotů z nejrůznějších úřadů a tinktanků, kteří za těžké peníze vytahané z našich navzdory jásavým analýzám z České televize stále poměrně prázdných kapes mezi námi odhalují třídní nepřátele a imperialistické agenty, máme už o dost víc, než si tenhle stát může dovolit. A o sto procent víc, než tenhle stát potřebuje.

I kdyby jen proto, že „národním teambuildingem“ už přece všichni procházíme poměrně dlouho, nepřetržitě a za zapojení všech myslitelných státních, veřejnoprávních, ziskových i neziskových institucí. Další k uzoufání vydlabaný klon rusofobního vymývače mozků v další zbytečné buzerační funkci nám skutečně netřeba.

Jestli něco potřebujeme, tak aby tyhle nenávistné, fanatické  typy a jejich rozeštvávací státní i soukromé sinekury spíše ze společnosti mizely, než aby přibývaly téměř geometrickou řadou. Protože, ačkoliv je jejich dosavadní vliv na myslící část společnosti nulový či záporný, tak čím víc těchto bojovníků s nenávistí, klimatem a Ruskem přibývá, tím víc její „národní odolnost“ vůči jejich zhoubnému působení klesá.

Což se může projevit dvěma způsoby. Buď tím, že jejich propagandě začneme věřit všichni, což by se panu Šedivému i státu, jehož je personifikací jistě líbilo, nebo tím, že v té myslící a stále víc buzerované části populace prostě bouchnou saze. Což by se jim asi nelíbilo.

Budování socialismu totiž potřebuje, jak víme ze zkušenosti, především klid. Na práci, na otužování, na ukotvování. A na sestavování seznamů třídních nepřátel a boj s nepřítelem vnějším, kteří společně mohou za všechny potíže, excesy a bukance bezchybného systému.

A na zvyšování odolnosti a obranu proti novým hrozbám.

1,182 total views, 1 views today