Hemžení v mraveništi neustává, protože nikdo široko daleko do něj neumí tak pěkně nachcat, jako Miloš Zeman. Konstatovat statisticky podložený fakt, že většina Romů nepracuje, už není jenom rasismus a šíření nenávisti. Je to rasistické šíření nenávisti a lživá manipulace. Protože 70% Romů pracuje a jsou na to důkazy. 

Takto to alespoň formuluje spolek financovaný ze všeho možného, jen ne z peněz pilně pracujících Romů, zvaný Romea. Takto se na jeho serveru vyjádřila Monika Mihaličková a text střelhbitě převzaly nejznámější dezinformační weby, v čele s Idnes, který k tomu přidal svou obvyklou objektivní a na první pohled naprosto nezaujatou novinářskou nadstavbu, ověřenou ze sedmnácti nezávislých zdrojů:

Do Romů v České republice se v pátek znovu navážel prezident Miloš Zeman…Prezident opět manipuluje a lže. V Česku žije odhadem 150 tisíc ekonomicky aktivních Romů. V sociálně vyloučených lokalitách jich ekonomicky aktivních je 75 tisíc. Pokud bychom vycházeli z posledních čísel z roku 2015, tak kolem 50 tisíc Romů v těchto lokalitách nemá práci. Znamená to, že 70 procent Romů pracuje.

Přestože předmětný článek na Romea.cz má v titulku napsáno „…..máme důkazy“, jeho autor bohužel v textu žádné nepředkládá. Žádné odkazy na zdroje, tabulečky, číslíčka, nic. Nic, co by doložilo ono z mého pohledu velice odvážné tvrzení o 70% pracujících Romů. Místo avizovaných důkazů je v něm pouze obsažena evidentní víra, že pokud stojíte na „správné straně“ a říkáte „správné věci“, nemusíte si s takovou prkotinou, jako jsou důkazy lámat hlavu. Prostě napíšete „máme je“ a fertig. A každý, kdo by se po nich snad odvážil pídit, bude hádám asi taky rasista a manipulátor.

Že Romea žádné důkazy podporující jejich tvrzení nepředkládá, mne nepřekvapuje. Jak jsem psal minule, tato čísla se shánějí těžko, což je zcela nepochybně účel. Poměrně obtížně se shánějí aktuální čísla o cikánské nezaměstnanosti, je třeba skládat střípky, o zaměstnanosti to bude ze známých rasistických důvodů ještě o řád těžší.

Například vůbec nějaká konkrétní čísla na toto téma se ve vládou každoročně vydávané Zprávě o stavu romské menšiny objevila naposledy v roce 2014. Od té doby nic, pouze kopírovaná slovní omáčka o diskriminaci bez jakýchkoliv konkrétních dat. Ovšem ta čísla uvedená v roce 2014 jsou nicméně zajímavá a pro náš účel dostatečná. Ve zprávě se praví, že 80 až 85% romských obyvatel vyloučených lokalit je bez práce. 

A podle oficiálních údajů ve vyloučených lokalitách žije polovina romské populace  – cca 125 tisíc. Pokud tedy vezmeme za bernou minci průměr 82,5%  zde žijících nezaměstnaných a započítáme si, dojdeme k následujícímu výsledku – 41,2% celkové romské populace nepracuje, respektive 58,8% pracuje. Už tady to Romeaákům začíná nějak haprovat.

Oněch 58,8% pracujících Romů ovšem platí pochopitelně pouze v případě, že celých 100% té druhé půlky, tedy úplně všech těch cca 125 tisíc romských inteligentů a příslušníků střední třídy, jak tuto polovinu definuje sama Romea, pracuje. A tomu snad nemohou věřit ani oni.

Jak říkám, aktuální čísla nejsou, protože napsat do nějaké tabulky, že XY Romů nepracuje, nikdy nepracovalo a nikdy pracovat nebude, je jasný rasismus. Takže si něco prostě vytáhnu z klobouku, jako Romea, ale troufám si tvrdit, že můj klobouk je kapánek přesnější, než ten jejich.

Pokud pracuje 50% inteligentů – tedy cca 62 500 Romů, což je nejen podle mého názoru velice, převelice, megavelice optimistický odhad, pak mnou odhadované celkové číslo nezaměstnanosti romské populace je 66%. Tedy skutečně skoro 70%. Tedy naprostá většina, jak prohlašuje ten rasista a manipulátor Zeman. Tedy skoro to číslo, na které má „důkazy“ Romea. Ovšem v obráceném gardu.

Romea ovšem možná do celkového čísla započítala i Romy pracující na černo. Tedy mimo systém, v šedé ekonomice, bez odvodů, daní a pojištění. Ujišťuji vás, že sehnat jakákoliv čísla či „důkazy“ v tomto případě, není jenom těžké. Je to nemožné. A ani to především není relevantní. Protože na černo Romové pracují proto, aby nepřišli o sociální dávky. A ty jsou v tomto případě meritem celé věci.

Zeman je možná manipulátor, lhář i nenávistný rasista. Ale nikoliv v tomto konkrétním případě. Naopak v něm zcela jistě, a to velice primitivně, manipuluje Romea a nejenom ona. Většina Romů prostě nepracuje a jejich věci by po mém soudu nesmírně prospělo, kdyby to bylo možné veřejně prohlásit bez následného mediálního upálení.

Nicméně popusťme ještě na chvilku uzdu fantazii. Velké fantazii. Připusťme, že Romea má navzdory dlouholetému neměnnému konstatování vlády o přesném opaku pravdu a 70% Romů, tedy naprostá většina, pracuje a jak jednoznačně vyplývá z jejich rozhořčené protizemanovské kampaně, považují se všichni za dokonale integrované.

Nádherná představa. Z vnějšku organizovaná integrace kulturně zcela odlišných etnik do většinové populace je navzdory všem dosavadním faktům přece jenom možná a Česká republika to jako první na světě dokázala. Budou sem jezdit politici i lidskoprávní experti z celého světa a my je to budeme učit. Juncker nám udělí pochvalu před rozvinutou zástavou EU a OSN nás jmenuje čestným členem Rady bezpečnosti.

Ale hlavně teď přece díky tomu zázraku můžeme konečně zrušit ty nekonečné zástupy organizací státních i nestátních, které se celá desetiletí romskou integrací marně zabývaly a tvořila hlavní náplň jejich práce. Uvolní se tím desítky tisíc hodnotných pracovních sil, které tak zoufale hledá a nenachází náš průmysl. Miliardová část státního rozpočtu, peníze nás všech a tedy i oněch 70% pracujících Romů, se díky tomu ušetří a tento nemalý uspořený obolus bude možné využít pro tu část populace, která nemá takové štěstí, jako pracující Romové.

Třeba pro české důchodce. Celý život pracovali, cpali peníze státu a teď za to, rovněž většinově, zaslouženě chcípají hlady. Nebo třeba pro romské děti, kterými navzdory úspěšné integraci naprosté většiny jejich rodičů stále více přetékají české dětské domovy…

4,002 total views, 3 views today