Zlodědek Zeman opět kdesi na veřejnosti píchl se zjevným gustem do jednoho vysoce tabuizovaného vosího hnízda, přičemž míra politické korektnosti se kterou tak učinil, byla tradičně nepříliš vysoká. V táboře dobroserů tím způsobil rovněž tradiční pohoršené hemžení. Zákon akce a reakce. Nic mimořádného, téměř zívačka. Ale pak tomu fotečky na fejsbučku přidaly nový rozměr. A ten už stojí za komentář.

Zeman při mítinku v Kojetíně svým tradičně košatým způsobem nepřímo konstatoval, že naprostá většina z místních nadprůměrných 5% nezaměstnaných, jsou Cikáni. Zmínil přitom současnou minimální nezaměstnanost a zoufalé snahy zaměstnavatelů sehnat jakékoli, i nekvalifikované pracovní síly. Podstatou jeho sdělení pak bylo, že jedním z možných řešení tohoto poměrně nelogického rozporu by bylo přestat vyplácet sociální podporu těm nezaměstnaným, kteří bezdůvodně odmítnou nabízenou práci.

A pak k tomu přidal ony inkriminované, jak sám na místě prohlásil „provokativní věty“, které celé to následné hemžení vyvolaly:

Rozhodně nejsem přítelem komunismu, ale za komunismu Romové museli pracovat. A většinou pracovali jako kopáči, a když odmítli pracovat, byli označeni za osobu práce se štítící a šli do vězení. Kromě toho tam byl takový systém, že ty romské pracovní čety vedli opět Romové, kteří měli přirozenou autoritu, takže když v jejich týmu někdo nepracoval, tak ho zfackovali. Je to velmi humánní metoda a zpravidla se osvědčuje

Jak praví klasik: Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat.

Pro později narozené a historií nedotčené jedince dodávám, že za komunismu museli pracovat všichni, nejenom Cikáni. Což je dost podstatná informace, která v této souvislosti není příliš slyšet. Od roku 1957 až do roku 1990 na to byl paragraf a tzv. „příživník“ mohl podle něj vyfasovat až tři roky na tvrdo.

Dále mám k tomu jednu technickou poznámku. Termín „osoba práce se štítící“ pochází ze zákona „O potulných cikánech a podobných tulácích“ z roku 1927, který schválil parlament a podepsal tatíček Masaryk. Dnes by za něj jeho autoři či možná sám Masaryk stanuli zcela jistě před soudem v Haagu a dostali tutově doživotí. Dost se totiž podobá Norimberským zákonům. Komunisté ho zrušili a byli to oni, kdo začali Cikány, jako teoreticky téměř dokonalé proletáře, poprvé hýčkat jako v bavlnce. Tehdy ovšem jenom tím, že jim dali úplně stejná práva a povinnosti, jako všem ostatní.

Tu část o kopáčích a fackování komentovat nebudu, to byl klasický zemanovský bonmot, jehož faktickou hodnotu nehodlám posuzovat, protože byl vyřčen primárně pro pobavení publika.

Čili Zeman pronesl několik nesporných faktů a jeden bonmot, za což byl dobrosery označen za rasistu. Nechápu. Co je rasistického na konstatování pravdivého faktu, že za komančů museli Cikáni pracovat, jinak jim hrozila basa? Co je rasistického na vtipu o účinnosti zfackování na netáhla? Já za komančů kupříkladu strávil nějaký čas v dělnických profesích, včetně kácení dřeva a fárání na dole, a v této oblasti to stoprocentně platilo. Když kilometr pod zemí makáte sice jak šroub, nicméně vaše výplata je závislá na výkonu celé party, nemáte čas ani chuť pořádat kvůli jednomu lenochovi teambuilding na treku v Krkonoších.

Werich o tom napsal dokonce pohádku, proboha.

Proč nikdo nevláčí bahnem jeho, vždyť tenhle dědek v ní dokonce vychvaluje výchovný účinek fackování na děti?! Haló, mohl by se toho někdo ujmout? Třeba Fond ohrožených dětí, nebo zase klidně i Romea, jsem si celkem jist, že Werich to poučení vztahoval na VŠECHNY děti, tedy jistě i na ty cikánské, rasista jeden. Fimfárum je třeba spálit!

Další reakcí v řadě na nenávistný rasismus prezidentův pak byla stále ještě probíhající fejsbuková akce našich pracujících cikánských spoluobčanů, spočívající ve zveřejnění fotografie tuto skutečnost dokládající. Prý spontánní. Dejme tomu.

Podle každoročně vydávaných vládních Zpráv o stavu romské menšiny tvoří polovinu cikánské populace, přestože její celková velikost se pouze odhaduje, cikánská inteligence a střední třída. Tedy teoreticky ti, kteří by se měli živit vlastním úsilím. Druhou polovinu pak tvoří takzvaní nepřizpůsobiví, tedy ti, kteří se živí úsilím někoho jiného. Pominu toto ojedinělé, pouze duální rozvrstvení cikánské populace i jeho silně diskutabilní faktičnost, a udeřím rovnou hřebíček na černou hlavičku.

Jak se může cikánská pracující inteligence a střední třída a tedy již z obecné definice jak inteligence, tak střední třídy skupina obyvatelstva, jejíž inteligence by měla být nadprůměrná, a v tomto konkrétním případě tedy celá polovina zmiňované menšiny, cítit rasově diskriminována fakticky správnou poznámkou o pracovní povinnosti jejich etnika za minulého režimu? Chápu, že nevzdělaný blbec může fakticky správný výrok, k jehož pochopení je ale nutná schopnost analýzy, lehce považovat za rasismus, ale inteligent jistě ne.

Ale dejme tomu, že to z nějakých důvodů pokládají za rasistickou urážku. A forma jejich odpovědi mne koneckonců nijak nepopouzí, její legitimita je nezpochybnitelná. Ale co mi na tom vadí je, že fotky zhruba tisícovky zaměstnaných Cikánů jako odpověď na prezidentův údajný rasismus, jsou více či méně prezentovány jako většinový stav, jako obraz cikánské reality, což zdaleka neodpovídá ani těm nejvlhčím snům exministra Dienstbiera, natož skutečnosti.

Já nijak nezpochybňuji, že existuje určité procento Cikánů, kterých si ani nevšimneme. Protože jsou jako my. Živí se prací, platí daně, chodí k volbám, na pivo, sekají trávník, grilují se sousedy krkovičku, jezdí do Chorvatska, nadávají na politiku a posílají děti na školy. A nikdo, kromě standardního promile kokotů, přitom jejich barvu neřeší.

Jen je jich po prakticky sto letech nepřetržité integrace,  po téměř třiceti letech neustále se stupňující pozitivní diskriminace a navzdory těžkým miliardám z kapes majority za to vše, na můj vkus prostě příliš málo.

Odhady hovoří o cca 250 tisících Cikánech, reálné číslo nikdo nezná a rozhodně není nižší. Je tisícovka vyfocených pracujících jen statisticky očekávatelnou exhibicionisticky naladěnou malou částí většinově pracujícího celku, jak je to prezentováno, nebo špendlíčkem pečlivě vyškrábaným jediným výstavním vzorečkem?

Skutečná čísla se dávají dohromady těžko. Úřady práce od roku 2013 neevidují etnickou příslušnost svých klientů a Zprávy o stavu romské menšiny jsou vším možným, jen ne odrazem reality. Nějaké údaje ovšem existují, sice ne zcela čerstvé, nicméně svému účelu jistě poslouží.

Například Agentura pro sociální začleňování poskytla v roce 2012 Právu, potažmo serveru Novinky.cz tyto informace:

Největším problémem je neúčast Romů na pracovním trhu, tzv. nečinnost. Zhruba 56 procent Romů v produktivním věku od 15 do 64 let není součástí pracovních sil. To znamená, že nejsou zaměstnaní a ani nehledají práci. Nezaměstnaní, tedy ti, kteří aktivně hledají práci, tvoří pouze pět procent v produktivním věku. 

Další oficiální zdroje hovoří o tom, že z celkového počtu „nepřizpůsobivých“ Cikánů, žijících v sociálně vyloučených lokalitách, tedy z poloviny jejich celkové populace, je podle odhadů sociálních pracovníků nezaměstnaných cca 80 – 100%.

Podle údajů Úřadů práce z roku 2012, tedy z posledního roku, kdy se ještě etnicita klientů zjišťovala, bylo tehdy evidováno necelých 48 tisíc nezaměstnaných Cikánů. Z toho se celých 7, slovy sedm – 0,001% z nich účastnilo dobrovolného rekvalifikačního programu zaměřeného na soukromé podnikání. 643 z nich pak absolvovalo nějaký rekvalifikační program. Ano, ekonomická situace byla trochu jiná, ale tato čísla rozhodně nejsou o tom, jestli se ekonomice zrovna daří. Jsou primárně o vůli.

Názory na tuto skutečnost se ovšem mohou lišit. Nedílnou součástí všech vládních Zpráv o stavu romské menšiny je pravděpodobně metodou ctrl C + ctrl V vkládané úvodní konstatování, že největší podíl na cikánské nezaměstnanosti z povolání mají hlavně diskriminace, negativní stereotypy a předsudky ze strany majority.

Ale i tady se možná blýská na lepší časy. Ve zprávě z roku 2017 se, tedy kromě onoho obligátního úvodu o tom, že Cikáni za nic nemohou, o něco dále praví opatrně také toto:

Oficiální zaměstnání na pozicích nevyžadující kvalifikaci je zpravidla ohodnoceno velmi nízko, navíc takto zaměstnaní Romové ztrácí nárok na sociální dávky, a v konečném důsledku se jejich příjmy oficiálním zaměstnáním snižují. Romové jsou tak často systémově tlačeni nepodílet se na oficiálním trhu práce, neboť to pro ně není ekonomicky výhodné.

Tedy už nejenom, že jim zuby nehty bráníme pracovat, ale také, že těm nemnoha statečným z nich, kteří se proderou přes všechny pod nohy jim házené klacky až do Kolbenky k vysněnému soustruhu, se to vlastně vůbec nevyplatí. Bingo.

Toto je jedna z mála věcí, tedy vlastně jediná věc, ve které s konstatováním vládní zprávy naprosto souhlasím. Sociální systém ve své současné podobě skutečně podporuje netáhla a trestá pracovité. Ale to je otázka do úplně jiné debaty.

I jen tato nemnohá a nepřesná čísla jsou celkem v souladu s tím, co v Kojetíně konstatoval prezident Rozdělitel a v naprostém protikladu s tím, co se snaží prezentovat jeho názoroví oponenti a koneckonců i ta sbírka fotek na fejsbůku.

Menšinoví Cikáni většinově a programově nepracují, žijí na úkor tím pádem celkem logicky nasrané většinově pracující většiny a na této skutečnosti nehodlají o své vůli nic měnit. Pokud je toto rasismus, jsem také rasista.


Ilustrační fotografie pochází z roku 2009 a byla pořízena na Václaváku. Z dnešního pohledu ještě zlaté časy. Umíte si představit, že by něco podobného proběhlo dnes?Šlo o součást reklamní kampaně serveru www. skoly.cz podporující vzdělání. Nositel trička /měla je tehdy celá parta – kopáčů, pochopitelně:-)/ je mi sympatický za prvé tím, že se živí poctivou prací a za druhé svým smyslem pro humor.

1,683 total views, 1 views today