Opět něco z archivu, opakování je matka moudrosti. S orgány činnými v trestním řízení obecně a s policisty zvláště, je bezpečnější nemluvit. Starší ročníky vychovávané ještě ke slušnosti a úctě k autoritám, mohou samozřejmě bez obav říci „dobrý den“ a „na shledanou“.

Americký profesor Duane Vám v tomto instruktážním videu vysvětlí, proč se vyplatí tuto zásadu dodržovat. A nejen v Americe, dodávám nejenom já. Zásadu doporučuji aplikovat i při nedobrovolném styku s jakýmkoliv jiným státním úřadem a poskytovat vždy pouze naprosto nezbytně nutné penzum informací.

Nikdy, opakuji nikdy, se nepouštějte s orgánem do „nezávazné koverzace“ typu „přátelský rozhovor nad hnusnou kávou z automatu“ nebo „teď to není ještě oficiální, zatím si jen tak povídáme“. NIKDY!

Internet je plný výstražných příkladů naivních slušňáků, co si s panem policistou při řešení přestupku, po dopravní nehodě, nebo v jeho kanceláři „jen tak povídali“, aby řeč nestála. A pak se nestačili na úřadu či soudu divit.

Slavná věta „vše, co od této chvíle řeknete, může být použito proti Vám“, zaznívající při zatýkání filmových zločinců, není pouhou uměleckou nadsázkou či prázdnou úřední frází. Je naprosto a dokonale pravdivá.

I u nás by něco podobného „de iure“ mělo vždy zaznít při jakémkoliv jednání s orgánem, pokud Vám od něj cokoliv hrozí. „De facto“ to uslyšíte a budete podepisovat v naprosté většině případů až ex post, kdy už je pro Vás tato informace bezcenná.

Protože jste si s panem policistou předtím tak krásně neoficiálně popovídali nad instantní kávičkou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

707 total views, 2 views today