Tento blog obsahuje zpravidla neodborné, velmi často značně nekonformní názory dané složitou osobností autora, sprostá slovíčka a gramatické chibi. Jeho náplň může být pro některé z Vás toxická! Pokud Vás odlišné názory, slovo kunda nebo hrubky popouzí a Vy cítíte neovladatelné nutkání jejich autory zesměšňovat, kázat jim, potírat je, případně odesílat je do lágrů, prostě ho nečtěte.

Pokud tak i přesto učiníte, pak výhradně na vlastní nebezpečí. Pro profesionální trolly a rozesírače diskusí dodávám, že tady si ani nevrznete. Po zralé úvaze jsem se rozhodl řídít příkladem Brusele a diskusi o své jediné a dokonalé pravdě nepřipustit. Have a nice day.

 

19,348 total views, 3 views today